Zaloguj przez Facebook
ZAŁÓŻ KONTO
OCENA: 5/10 (4 głosów) Ilość odsłon: 1118
Wyswietlaj zdjęcia w sposób: Przewijany lub Animowany
1.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:47 16.10.2011
1
plus
0
minus
2.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:23 16.10.2011
3.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:45 16.10.2011
4.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:02 16.10.2011
5.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:22 16.10.2011
6.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:42 16.10.2011
7.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:06 16.10.2011
8.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:01 16.10.2011
9.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:01 16.10.2011
10.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:00 16.10.2011
11.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:08 16.10.2011
12.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:00 16.10.2011
13.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:17 16.10.2011
14.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:43 16.10.2011
15.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:09 16.10.2011
16.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:19 16.10.2011
17.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:16 16.10.2011
18.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:18 16.10.2011
19.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:21 16.10.2011
20.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:20 16.10.2011
21.
Nazwa: Tryptyk ołtarzowy - W ołtarzu głównym znajduje się kopia gotyckiego tryptyku ołtarzowego, tzw. "Tryptyku z Mikuszowic". Powstał ok. 1470 r. w pracowni malarza z kręgu tzw. "Mistrza Chórów" ze szkoły krakowskiej. Wyraźne jest jego podobieństwo do ołtarza w kaplicy św. Trójcy katedry wawelskiej. Składa się z trzech części: obrazu środkowego i dwóch bocznych. W części środkowej przedstawiona jest scena Rozesłania Apostołów z postacią Chrystusa i zgrupowanych wokół niego uczniów, z których każdy trzyma w ręce rozwiniętą wstęgę z wypisaną nazwą miejsca, do którego ma się udać w celu głoszenia nauk. Na skrzydłach bocznych znajdują się dwa obrazy dwustronne. Na awersie lewego skrzydła widnieje u góry postać Grzegorza Wielkiego na tle pracowni, natomiast u dołu postać św. Hieronima. Na awersie skrzydła prawego z kolei – u góry św. Augustyn, a poniżej św. Ambroży. Obydwa obrazy dolne są obcięte w połowie, co spowodowane było zapewne przystosowaniem całości do warunków stosunkowo niewielkiej świątyni mikuszowickiej. Na rewersach odpowiednio – po lewej: Powołanie śś. Piotra i Andrzeja u góry oraz Wizja św. Jana na wyspie Patmos na dole, natomiast po prawej: Ucieczka św. Pawła z Damaszku u góry i Nawrócenie podskarbiego królowej Kandaki przez św. Filipa na dole. Oryginał w 1935 r. przeniesiono do Muzeum Narodowego w Krakowie. Obecną kopię umieszczono w Mikuszowicach w roku 1987
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:11 16.10.2011
22.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:10 16.10.2011
23.
Nazwa: Polichromia - Wnętrze kościoła pokrywa bogata, barokowa polichromia, wykonana przez malarza Johanna Mentila z Bielska w 1723 r. Utrzymana jest w żywych, pastelowych kolorach, przypominających stare gobeliny. Składa się z motywów pilastrów jońskich i postaci apostołów, dzielących ściany na szereg pól, w których umieszczono osiem scen z legendy o św. Barbarze: w prezbiterium – Ochrzczona przez św. Jana, Odrzucenie starających się o rękę, Odnalezienie kryjówki Barbary i ukaranie oraz Chłosta w nawie – Chrystus nawiedza Barbarę w więzieniu, Powtórne męczeństwo, Barbara w wieku dziecięcym oraz Ścięcie Ponadto na ścianach w różnych miejscach kościoła znajdują się inne sceny i wizerunki, m.in.: św. Jerzego zabijającego smoka, św. Trójcy oraz św. Mikołaja. Wszystkie sceny podpisane są po łacinie i w języku polskim (w miejscowej gwarze śląsko-małopolskiej), a otacza je dekoracja roślinna. Na pułapie widnieją barokowe apoteozy – w nawie św. Barbary, a w prezbiterium św. Trójcy. Na belce stropowej pod chórem znajduje się podpis malarza Mentila.
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:13 16.10.2011
24.
Nazwa: Ołtarz główny - Barokowy ołtarz główny pochodzi z XVIII w. Znajdują się w nim, poza tryptykiem ołtarzowym, obrazy św. Katarzyny, Wojciecha i Stanisława, pozłacane rokokowe tabernakulum z kościoła w Wilkowicach, a także dwie barokowe figury ewangelistów – św. Łukasza i św. Jana – które początkowo znajdowały się w bielskim kościele Zbawiciela
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:10 16.10.2011
25.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:12 16.10.2011
26.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:14 16.10.2011
27.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:14 16.10.2011
28.
 
Opublikowane przez: colombia Data publikacji: 18:15 16.10.2011
oceń archigalerie
5/10
oceń budynek
5/10
obserwowana
ulubiona