Zaloguj przez Facebook
ZAŁÓŻ KONTO
OCENA: 8/10 (9 głosów) Ilość odsłon: 2061
Wyswietlaj zdjęcia w sposób: Przewijany lub Animowany
1.
Nazwa: Kościół farny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła – zabytkowy kościół parafialny parafii rzymsko-katolickiej pod tym samym wezwaniem w Stopnicy.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
2.
Nazwa: Pierwsza wzmianka historyczna o kościele w Stopnicy pojawia się pod datą 1103 roku.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:29 13.12.2012
3.
Nazwa: Pierwotny kościół stał prawdopodobnie nie w miejscu obecnej fary, ale na przeciwległym brzegu Stopniczanki, w okolicach dzisiejszego zamku. Nosił tytuł św. Trójcy i po raz ostatni był wzmiankowany w połowie XV w.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:29 13.12.2012
4.
Nazwa: Na obecnym miejscu w 1326 roku, za panowania Władysława Łokietka, wzniesiono kaplicę św. Anny, z której miało być wejście do lochów znajdujących się pod Stopnicą. Do tej kaplicy przybudowano w latach 1349-1362 istniejący do dziś kościół farny pw. św. app. Piotra i Pawła, którego fundatorem został Kazimierz Wielki.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:29 13.12.2012
3
plus
0
minus
5.
Nazwa: Była to jedna z 6 fundacji ekspiacyjnych za utopienie ks. Marcina Baryczki, który wypominał mu rozwiązły tryb życia. Kościół był zniszczony i złupiony przez Szwedów Karola Gustawa w 1655 roku, a dwa lata później (1657 r.) przez księcia Siedmiogrodu- Jerzego II Rakoczego. Po tych zniszczeniach dach i sygnaturka uległy barokizacji, choć same mury nie były przebudowywane i pozostały gotyckie.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
6.
Nazwa: W takiej też postaci dotrwały do II wojny światowej. Od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku Stopnica znajdowała się na linii frontu radziecko- niemieckiego, czego skutki były do przewidzenia. O ile mówi się, że Warszawa czy Wrocław zostały zniszczone w 80% o tyle 100% Stopnicy padło pastwą pożogi. Nie został nietknięty dosłownie ani jeden dom, każdy był choćby pokaleczony przez pociski. Również i świątynia stopnicka zamieniła się w stertę gruzu.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
7.
Nazwa: Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy tego cennego zabytku. Plany opracował dr inż. Józef Jamróz z Krakowa, wykonawcą było znane na okolicę, przedsiębiorstwo budowlane Antoniego Siemińskiego z odległej stąd o 9 km Oleśnicy. Prace przebiegały w latach 1946- 1958, podczas których zrekonstruowano kościół do pierwotnej postaci, zbudowano stromy dach kryty dachówką i kamienną sygnaturkę w miejsce zniszczonej barokowej. Zabytek jest budowlą dwunawową, halową, o nawach poprzedzielanych dwoma filarami.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
8.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
9.
Nazwa: Kościoły o podobnej bryle i analogicznym rozplanowaniu wnętrza możemy dziś oglądać w Wiślicy, Szydłowie i Szańcu. Na zewnątrz kościół jest oskarpowany. Posiada 8 ostrołukowych okien, z tego 5 w prezbiterium i 3 w nawie północnej. Na dwóch filarach wspiera się sklepienie krzyżowo-żebrowe, na którym umieszczone są zworniki ocalałe ze zniszczeń wojennych
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
1
plus
0
minus
10.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
1
plus
0
minus
11.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
12.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
13.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
14.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
15.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
1
plus
1
minus
16.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
17.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
18.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
19.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
20.
Nazwa: Cennym zabytkiem pamiętającym XIV stulecie jest płaskorzeźba w głównym ołtarzu (antepedium), przedstawiająca głowę Kazimierza Wielkiego i herb Ziemi Dobrzyńskiej.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
21.
Nazwa: Na północnej ścianie prezbiterium, nad wejściem do zakrystii wisi nowy krucyfiks ze starą rzeźbą Jezusa Ukrzyżowanego. Do 1944- 1945 roku rzeźba ta znajdowała się wraz ze zniszczonym krzyżem w głównym ołtarzu.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
22.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
23.
Nazwa: Osiem witraży w ostrołukowych oknach jest dziełem Macieja Makarewicza z Krakowa.
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
24.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
25.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
26.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
27.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
28.
Nazwa: Obok kościoła znajduje się wolnostojąca dzwonnica, zbudowana w l. 1982-1983 według projektu dr inż. Piotra Kotuchy z Politechniki Krakowskiej, nawiązująca stylem do ogólnej bryły świątyni. [tekst:wiki]
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
29.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:30 13.12.2012
30.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:29 13.12.2012
31.
 
Opublikowane przez: Ella Data publikacji: 02:31 13.12.2012
oceń archigalerie
8/10
oceń budynek
7/10
obserwowana
ulubiona